Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Volby do EP 2014

Ve dnech 23. a 24. května 2014 proběhnou v celé Evropě volby do Evropského parlamentu. Zájem veřejnosti zatím není velký. Z nedávného průzkumu vyplývá, že téměř 74 % občanů  se o volby nezajímá. Ochotu  jít volit deklaruje 36 %. O to větší je zájem stran – do voleb své kandidáty vysílá 39 kandi­dujících stran, hnutí a koalic. Důvod může být nasnadě. Kromě šance být součástí evropské politiky, mohou svoji roli hrát také platy a náhrady europoslanců.

O volby, resp. o financování volebních kampaní 10 stran s největším volebním potenciálem, se bude  také intenzivně zajímat Transparency International společně se sdružením Naši politici. Vzhledem k negativním příkladům z české historie spojených s financováním politických stran (mrtví dárci ODS, kauza Bamberg atp.), nedostatečnému nastavení legislativních pravidel v otázce financování politických stran a také omezené možnosti občanů získat relativně aktuální informace o hospodaření a financování politických stran, které jsou financovány převážně ze státního rozpočtu a hospodaří tedy i s veřejnými prostředky, vyzve TI politické strany, aby „skládaly svým voličům účty“ již v průběhu kampaně a občané tak mohli „informovaně volit“.

Při monitorování  volebních kampaní bude čerpat informace z webových prezentací politických stran/hnutí, z oficiálních profilů na sociálních sítích, z relevantních prohlášení v celostátních médiích, zejména však z odpovědi na písemnou žádost o informace, kterou bude tým TI v průběhu kampaně několikrát adresovat vybraným politickým stranám/hnutím.

Velkou část nákladů na volební kampaně tvoří mediální výdaje. Strany jen neochotně sdělují jejich výši. Díky mediálnímu monitoringu je však možné tyto údaje v reálném čase rozkrývat. To se však netýká billboardů. Proto se TI rozhodla vyzvat veřejnost, aby nečekala a nasčítala si billboardy sama. Stačí jen stáhnout mobilní aplikaci, vyfotit billboard a odeslat fotku do mapy na stránkách www.transparentnivolby.cz. Zde je také podrobný návod,  jak na to. Pokud nemáte chytrý telefon, lze fotku billboardu jednoduše odeslat z webových stránek Zmapujto.cz.

Do voleb zbývá 50 dní. Během této doby Vám budeme přinášet aktuální informace ohledně financování volebních kampaní  jednotlivých stran. Pevně věříme, že Vám pomohou ve Vašem rozhodování, koho vyslat do EP.

David Ondráčka, ředitel Transparency International

 

 

Tags: